Tabasco

Estat federat del SE de Mèxic, que limita al N amb el golf de Mèxic, a l’E amb Guatemala, al S amb l’estat de Chiapas i a l’W amb el de Veracruz.

La capital és Villahermosa. És una regió plana que no sobrepassa els 200 m d’altitud, composta per materials sedimentaris del Quaternari, aportats pels nombrosos rius que la travessen (Gonzálvez, Grijalba, Usumacinta, etc). Cap al S es troben els contraforts de la Meseta de Chiapas. La costa és molt baixa, amb nombroses albuferes. El clima és tropical i humit (2 000 mm). Amb vegetació abundant, la regió produeix tota classe de productes tropicals: cacau, cafè, canya de sucre, cautxú, tabac, cereals i llegums. Explotació forestal i ramadera. Indústria poc desenvolupada: sucre, aiguardent, cigars, sabó. Importants jaciments de petroli i gas natural. Té una densitat de 71 h/km2 (1990). En l’edat prehispànica la regió era habitada per gent de cultura olmeca, d’un grau de civilització agrícola i megalítica, que fou absorbida més tard per l’expansió dels maies. Durant el segon decenni del s XVI fou una de les primeres terres que trepitjaren els descobridors i conqueridors espanyols: zona de pas des de l’Atlàntic vers l’altiplà central mexicà, d’allí també partiren les expedicions de conquesta del territori maia, a l’est; durant la colònia no prosperà gaire, a causa del clima insalubre i de la permanent amenaça dels pirates. En arribar la independència, fou creat estat de la Federació l’any 1824; des del 1880 també té bisbat, amb seu a la capital política de l’estat, Villahermosa.