Tabor

La basílica de  la Transfiguració al cim de Mont Tabor

© Corel

Turó cònic (588 m) de Galilea, isolat a l’extrem NE de la plana d’Esdreló.

Conegut des de temps antic com a muntanya santa, esmentat sovint a l’Antic Testament, la tradició cristiana (segle IV) situa al seu cim la transfiguració de Jesús. Una basílica cristiana (1924), sobreposada a la primitiva bizantina (segle V), en commemora el misteri.