tachisme
*

m
Art

Moviment pictòric creat a França el 1950, consistent en l’aplicació per part de l’artista de taques de color sobre la tela d’una manera completament espontània i extremament dinàmica, com si es tractés de materialitzar el ritual mateix del procés pictòric.

D’aquí que la qualitat física de la pintura tingui una gran importància. El tachisme ha estat influït en alguns aspectes per l’art cal·ligràfic de l’Extrem Orient. El concepte de tachisme, moltes vegades utilitzat en el sentit d’informalisme, és més europeu que nord-americà, puix que als EUA hom sol utilitzar altres termes parallels, com els d’expressionisme abstracte, action-painting, etc. El tachisme inclou artistes tan diferents, i sovint antagònics, com B. Dubuffet, J. Pollock, Wols, G. Mathieu, Bryen, J. Fautrier, Ossorio, Imai, H. Hartung, H. Michaux, J.P. Riopelle, Sam Francis, M. Tobey, E. Vedova, A. Saura, A. Tàpies, etc.