Tafalla

Municipi de la comunitat autònoma de Navarra, al S de Pamplona, a la vora del Cidacos.

Centre comercial (mercat setmanal), d’on ha derivat alguna petita indústria (xocolata, farina). Donada el 1040 pel rei Garcia a la seva muller Estefania, fou repetidament atacada pels monarques aragonesos. A la seva fortalesa estigué empresonat el príncep de Viana. El 1512, sota Ferran el Catòlic, passà al regne de Castella. Conserva una part de les muralles medievals. Entre els seus monuments cal destacar l’església de Santa Maria (s. XVI), on es conserva un retaule de Juan de Anchieta.