talla

f
Història del dret

Llista dels habitants d’un poble o país, feta especialment a efectes tributaris.