tallafoc

m
Agronomia
Silvicultura

Banda ampla de terreny que hom deixa sense vegetació en els sembrats i en els boscs per tal d’evitar la propagació del foc en cas d’incendi.