Talleyrand

Taleran (oc)

Família feudal occitana eixida de la casa comtal de Perigord i iniciada per Elies de Perigord dit Taleran (mort el 1205), fill del comte Elies V.

El seu fill Boson de Taleran rebé el seu oncle, el comte Arquimbald II de Perigord, la senyoria de Grinhòls (Grignols) i fou pare d'Elies de Taleran (mort el 1322), que adquirí per matrimoni (1270) la senyoria de Chalais. Els seus descendents, també per enllaços matrimonials, adquiriren el vescomtat de Fronsac i empraren des del s XVI el títol de prínceps de Chalais (que des del 1714 tingué annexada la grandesa d’Espanya). El 1613 Daniel de Taleran fou creat comte de Grinhòls i obtingué per matrimoni el marquesat d’Eissidelh (Rxcideuil). Aquest patrimoni, el dividí entre els seus fills: Carles de Taleran fou el príncep de Chalais, marquès d’Eissidelh i vescomte de Fronsac i formà una línia que el 1743, en recaure en una dona, s’uní a la formada per l’altre fill, Andrieu de Taleran, que heretà el comtat de Grinhòls. D’aquest fou besnet Daniel de Talleyrand (mort el 1745), cinquè comte de Grinhòls i de Mauriac i marquès de Talleyrand, el qual fou pare del cardenal Alexandre Angelique de Talleyrand-Périgord (mort el 1821), arquebisbe de Reims i de París; del tinent general Gabriel de Talleyrand-Périgord (mort el 1797), governador de Picardia, a qui Lluís XV, el 1767, restablí el comtat de Périgord (unint des d’aleshores ell i els seus germans al cognom el de Périgord) i que es casà amb l’hereva de la línia de Chalais, que continuaren els seus descendents fins el 1890, que s’extingiren, i recolliren la successió els Galard de Brassac de Bearn; i de Charles Daniel de Talleyrand-Périgord (mort el 1788), que fou pare de Charles Maurice de Talleyrand-Péridord, el qual feu hereu el seu nebot Alexandre Edmond de Talleyrand-Périgord (mort el 1872), segon duc de Talleyrand i de Dino, el qual, per enllaç (1809) amb una princesa de Curlàndia de la dinastiaa dels Biron, obtingué el ducat de Sagan, que passà a llurs descendents.