talús continental

m
Geomorfologia
Hidrografia

Escarpament submarí de fort pendent situat entre la plataforma continental i la zona dels fons oceànics mitjans, és a dir, entre els 180 i els 2 000 m de profunditat, aproximadament.

El talús continental, que té, d’altra banda, un traçat poc sinuós, és accidentat per talls profunds en forma de canyons submarins perpendiculars, d’origen una mica incert i situats, de vegades, en la mateixa prolongació de les valls fluvials (el Ganges, per exemple). Els sediments del talús, anomenats batials, són formats per llims verds i sorres, acompanyats de galets en el fons dels canyons submarins. La superfície de l’escarpament representa el 9% de la superfície total del fons submarí.