tamboret

m
Transports

Peça que, en les embarcacions de vela amb pals de fusta, uneix els mastelers.

Consisteix en un tros de fusta prismàtic, de secció rectangular, que s’encaixa per un dels forats en les espigues dels pals mascles i dels mastelers i per l’altra meitat al peu dels mastelers.