Tammûz

Divinitat mesopotàmica.

Fill d'Ea, era un déu de la vegetació, en honor del qual hom celebrava grans festes. El seu culte s’estengué a Palestina i a Síria (equival a l’Esmun fenici i a l’Adonis de l’època grecoromana). La seva companya era Gestin.anna.