tampany

m

Reixat de vímets, de fusta o de joncs damunt del qual hom estén productes que cal eixugar a l’aire i al sol com ara la carnassa dels pellaires, l’aiguacuit, els fideus, etc.