tanca publicitària

f
Comunicació

Tauler de grans dimensions que hom col·loca als carrers, carreteres, etc, per exhibir-hi un anunci.