tancador

m
Oficis manuals

Part del pany constituïda per una peça de planxa metàl·lica fixada o encastada al bastiment d’una porta, a un moble, etc, que conté l’orifici en el qual entra el pestell o els pestells, en ésser tancat el pany.