Tanit

Deessa púnica, el nom de la qual sembla d’origen líbic.

Divinitat lunar, assimilada, a l’època romana, a la verge Caelestis, era, alhora, una deessa mare o de la fecunditat (tenia com a atributs la magrana, els coloms, l’espiga, etc). Ella i Ba'al Ḥammon, amb el qual comparteix el signe dit de Tanit, eren les divinitats més importants de Cartago.