tanteig

m
Dret civil

Dret que pot tenir una persona, per ministeri de la llei o per costum jurídic, d’adquirir una cosa que ha d’ésser alienada a títol onerós amb preferència a altres persones pel mateix preu que aquestes pagaven.