Tanyà

Santuari (la Mare de Déu de Tanyà) i despoblat del municipi de la Roca d’Albera (Rosselló), al N del poble.