Tapajós

Riu del Brasil, afluent, per la dreta, de l’Amazones (uns 2.000 km).

Format per la confluència del Juruena i el São Manuel, que neixen respectivament a la Serra dos Parecís i al límit septentrional del Mato Grosso, manté una direcció SW-NE i desemboca prop de Santarém. Presenta ràpids en el curs superior i mitjà. És navegable després d’Itaituba.