Tapís de Bayeux

Denominació amb què és conegut el brodat (70,34 m x 50,55 cm) conservat al Musée de la Reine Mathilde de Bayeux.

Realitzat segurament vers 1080-90, és una obra de notable realisme i consta d’unes 70 escenes que representen la conquesta normanda d’Anglaterra. Tot i que era destinat a guarnir la catedral, constitueix una de les rares peces medievals de tema profà. Atribuït sense fonament a la reina Matilde, esposa de Guillem el Conqueridor, en realitat es desconeix si fou realitzat a Normandia o a Anglaterra. Ha sofert diverses restauracions, no sempre respectuoses.