Tarasi

(?, 730 — Constantinoble, 806)

Patriarca de Constantinoble (784-806).

Fou un dels animadors del concili II de Nicea, que condemnà els iconoclastes. Mantingué relacions amicals amb l’església de Roma, especialment amb el papa Adrià I. La seva festa se celebra el 18 de febrer.