Tartessos

Ciutat i país que les referències dels autors grecs antics (Heròdot i d’altres) situen al litoral meridional de la península Ibèrica pels volts dels s. VI-V aC, i que generalment hom creu que enllacen amb les referències de la Bíblia al país de Tarsis.

La majoria d’autors situen Tartessos al baix Guadalquivir, però els esforços fets per localitzar aquesta ciutat han estat fins ara inútils. Les confusions dels texts clàssics entre les referències a “ciutat” i “país” de Tartessos són constants. La tradició literària el presenta com un país d’estructura monàrquica (amb noms concrets de reis, com Argantoni), ric en metalls (or i argent), amb una economia agrícola i sobretot ramadera (bous), així com amb una alta civilització (escriptura). Els turdetans, coneguts en època de la conquesta romana, situats a la part central i occidental d’Andalusia, sembla que són els descendents de Tartessos.