tartrazina

f
Alimentació

Colorant groc autoritzat com a additiu alimentari.

És la sal trisòdica de l’àcid 5-hidroxi-1-p-sulfofenil-4-p-sulfofenilazopirazol-3-carboxílic. Hom el designa amb el codi E-102.