taula

f
Prehistòria

Taula

© Yolanda Santiago - Fotolia.com

Monument prehistòric de la cultura talaiòtica, característic i exclusiu de Menorca, que consta d’una pilastra monolítica o pedra de suport, de secció rectangular molt allargada, que fa de suport a una gran llosa plana, rectangular, en posició horitzontal, una mica més ampla a la part superior.

El nom, d’origen popular, puix que la forma del monument correspon a una mena de taula de peu central, únic, molt alt, ha estat adoptat científicament. La pedra de suport té alçades que normalment oscil·len entre 2 i 3 metres, però pot arribar a 3,70 (sa Torreta, Maó) o a 4,20 (Trepucó, Maó). La pedra horitzontal pot arribar a 4 per 1,50 m, com a Talatí de Dalt (Maó) o a 3,80 per 1,20, com a Torralba (Alaior), bé que normalment són una mica més petites. Totes dues lloses són ben treballades, llises, amb els caires vius. Les taules són voltades d’un recinte gairebé sempre en forma de ferradura, construït amb paret de pedra mitjana, que mai no es conserva a gaire alçada. Es conserven una trentena de taules repartides per tota l’illa, amb un gran predomini de la meitat de migjorn. Hi ha dues teories sobre la interpretació de les taules: la funcional, que voldria considerar-les com un element constructiu, com el suport central de la cobertura del recinte, bé que gairebé mai no n'ocupa el centre exacte; i la religiosa, segons la qual les taules tindrien caràcter de monument sagrat, en favor de la qual hi ha el fet que sovint dins del recinte han estat trobats molts ossos d’animals, possiblement sacrificats, i que a la de sa Torre d'en Gaumés o Galmés aparegué (1974) una estatueta egípcia de bronze del segle VIII aC, duta probablement pel comerç fenici, que representa Imhotep, un personatge divinitzat, i el sentit religiós de la qual és evident.