taula

f
Matemàtiques

Llista sistemàtica de resultats (ja obtinguts) que facilita el treball posterior de maneig de les dades.

Usualment hi ha les llistes d’un cert nombre de valors d’una variable i els valors corresponents d’una altra que és funció de la primera, els quals són disposats generalment en columnes paral·leles; aquesta configuració final és anomenada taula de la funció . En són exemples la taula de quadrats, de cubs, de logaritmes, de sinus, de cosinus, de tangents, de paràmetres astronòmics, etc. La taula de sumar (o de multiplicar ) pot ésser feta usant un quadrat dividit en 81 cases quadrades disposades formant nou files i nou columnes; les 9 cases de la primera fila i les 9 de la primera columna contenen els números 1, 2, 3, etc, fins al 9, i cadascuna de les altres cases (situada en l’encreuament d’una fila i una columna) porta un nombre corresponent a la suma (o al producte) del nombre que encapçala aquesta fila i el que encapçala aquesta columna. Hi ha també taules de veritat lògica, d’anualitats, de mortalitat, etc.

Taula de sumar

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Taula de multiplicar

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 6 12 18 21 28 34 42 48 54
7 7 14 21 28 34 42 49 56 63
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81