taula

f
Història

Lloc de reunió d’un tribunal o consell deliberant.