taula de contingència

f
Matemàtiques

Taula de doble entrada, amb I línies i J columnes, relativa a dos caràcters qualitatius, els quals poden presentar respectivament I i J modalitats.

Siguin n i . i n . j els efectius totals de la i -èsima fila i de la j -èsima columna, respectivament, i sigui n i j l’efectiu de la casella corresponent,

serà l’efectiu o nombre d’individus total observat. La

serà l’efectiu o nombre d’individus total observat. La contingència decada casella és definida com

és a dir, la diferència entre l’efectiu observat a la casella i el teòric que li correspondria en la hipòtesi d’independència dels dos caràcters. Hom ha definit diferents coeficients que mesuren el grau de dependència entre dos caràcters qualitatius, entre ells els de Pearson i el de Čuprov. Hom demostra que

es distribueix asimptòticament segons una llei de khi-quadrat.