taula de veritat

f
Electrònica i informàtica

Taula d’operació d’una operació lògica, com és el cas d’una operació de Boole.

Dóna, per a les diferents variables d’entrada, els valors de l’operació donada tenint en compte totes les combinacions possibles dels valors de les dites variables.