taulell

m
Oficis manuals

Nom donat a diverses superfícies planes i mòbils per a fer el pa o per a transportar-lo, especialment si són de fusta.