taulell

m
Oficis manuals

Taula llarga i alta damunt la qual un menestral treballa les coses del seu ofici, especialment en els de fuster, ferrer, argenter, llauner, sastre.