taulell

tablero, mostrador, (es), counter, bar, (en)
m

Taula més o menys estreta i llarga.