Taurinyà

Campanar de l’església parroquial de Sant Fruitós de Taurinyà

© Fototeca.cat

Municipi del Conflent que comprèn tot el sector alt i mitjà de la vall de Taurinyà.

El sector més baix de la vall, vora el poble, és dedicat a l’agricultura: 34 ha, destinades a arbres fruiters (5 ha de pomeres, pereres, presseguers i albercoquers), vinya (5 ha), hortalisses (1 ha) i pastura i farratge (20 ha). La ramaderia, 103 caps de bestiar cabrú i 11 de boví, complementa l’economia. El poble (307 h agl [1999], turinyanencs; 545 m alt) es troba a la petita plana al·luvial regada a l’esquerra de la riera de Lliterà, al N del terme. El lloc és esmentat ja l’any 846; l’església parroquial (Sant Fruitós) era al s X possessió del veí monestir de Cuixà; el campanar és del s XII, i la nau conserva escultures i retaules del s XVII. Ha esdevingut un centre d’estiueig.