taxi

taxi (es), taxi (en)
m
Transports

Automòbil de servei públic proveït de taxímetre.

A les grans ciutats, els taxis solen ésser pintats tots amb els mateixos colors distribuïts de la mateixa manera i llampants, per tal de facilitar-ne la localització; a més, quan és fosc, els taxis lliures solen portar encès un llum petit a la part superior de la carrosseria. La introducció dels taxis als Països Catalans seguí de prop la de l’automòbil. Els taxistes s’han organitzat en cooperatives, com la Cooperativa de la Indústria del Taxi (Barcelona), la Cooperativa Valenciana de Taxistes (València), la Cooperativa de Taxis (la Ciutat de Mallorca), la Cooperativa d’Autotaxis (Alacant) i la Cooperativa Local de Taxis (Tarragona), entre altres.