TBO

Portada d’un número extra de TBO en català

© Fototeca.cat

Revista infantil il·lustrada, publicada en castellà a Barcelona del 1917 al 1983.

Entre els dibuixants de la primera època, que s’estén fins a la guerra civil, sobresurten Ricard Opisso, Serra i Massana, Manuel Urda, L.Fortón, Antoni Utrillo, O.Soglow, Marí Benejam, Artur Moreno i Tínez. A la segona època, iniciada el 1941, hi continuaren molts dels mateixos dibuixants. A més de la sèrie Los grandes inventos del TBO , procedent de l’etapa anterior, destacà la de La familia Ulises , prototips de la família petitburgesa catalana de postguerra creada pel director de la revista Carles Bech i el dibuixant Marí Benejam. Nous dibuixants destacats foren Joaquim Muntañola, Josep Coll, Valentí Castanys, Antoni Ayné, Tur, Sabatés, Cubero, etc. El seu nom ha esdevingut genèric del que hom designa també amb l’anglicisme ‘còmic’. A partir del 1976 publicà alguns números en català. Després del seu tancament, durant els anys vuitanta hom féu diversos intents de reprendre'n la publicació.