teatre

m

Conjunt de les obres dramàtiques d’un autor, d’una època, d’un poble.