teatre

m

Acció o accions de caràcter exagerat o espectacular, fetes per a impressionar.