teatre

m

L’edifici amb els qui el dirigeixen, la companyia d’actors que hi representa, etc.