Tecla

Escena de la vida de santa Tecla al retaule de Pere Joan de la catedral de Tarragona

© Fototeca.cat

Cristiana, de vida llegendària, coneguda només per les actes apòcrifes titulades Acta Pauli et Theclae.

Segons aquestes nasqué a Iconi, a l’Àsia Menor, i fou convertida per Pau de Tars, el qual ella acompanyava en qualitat d’evangelitzadora i auxiliar. Sofrí diferents martiris i la mort a Selèucia abans de l’any 65. La difusió de les esmentades actes la féu popular a tota la cristiandat. El seu sepulcre fou visitat per molts pelegrins, entre els quals Egèria, el 384. La suposada evangelització de sant Pau a Tarragona hi féu localitzar aquest culte, ciutat de la qual esdevingué patrona i titular a la seva església. El seu culte hi és constatat des del segle XII. Prop del claustre de la catedral es conserva la petita església de Santa Tecla la Vella, amb volta gòtica del segle XV. A la catedral hi té un altar i un retaule del segle XIV. Festa: 23 de setembre.