teix

Taxus baccata (nc.), tejo (es), yew (en)

m
Botànica
Jardineria

Teix

© C.I.C-Moià

Arbre perennifoli, dioic, de la família de les taxàcies, fins de 20 m d’alt, de capçada ovoido-cònica, d’un verd fosc, amb fulles dístiques, linears, decurrents i agudes, i amb llavors envoltades d’un aril vermell.

Típicament centreeuropeu, es fa, aïllat o en petits claps, en còrrecs i vessants ombrívols de la muntanya mitjana, especialment sobre sòls calcaris. També és plantat en jardins. La fusta és apreciada en ebenisteria. L’aril és comestible, però la resta de la planta és metzinosa.