telefonia mòbil automàtica

TMA (sigla)

f

Telefonia mòbil cel·lular.

Es divideix en tres generacions. A Europa la primera és la telefonia analògica NMT, la segona és el GSM i la tercera, la UMTS (sistema de telecomunicacions mòbils universals). Sovint s’utilitza la sigla TMA per a referir-se només a la telefonia mòbil analògica.