telemesura

f
Física

Transmissió de mesures a distància a través d’un enllaç de telecomunicació.

Generalment les mesures a transmetre són traduïdes a senyals elèctrics (analògics o bé digitals, com ara impulsos modulats o codificats). Hom transmet una ona portadora de radiofreqüència modulada per aquests senyals, i a la recepció cal procedir en sentit invers, a fi de restituir la mesura, que pot ésser visualitzada en un aparell indicador, o introduïda en un aparell enregistrador o en un calculador. És el procediment emprat, per exemple, en les sondes espacials que efectuen mesures a centenars de milions de quilòmetres de la Terra i les transmeten.