Telepinuš

(Hattuša, Anatòlia, segle XVI aC — Hattuša, Anatòlia, segle XVI aC)

Rei hittita (~1515-1500 aC).

És conegut pel tractat de pau que signà amb Išputahšu, rei de Kizzuwadna, i, sobretot, pel famós edicte de Telepinuš, que revivificà el pankuš (tribunal suprem on eren dirimides les causes entre noblesa i monarquia) i establí una nova llei successòria al tron. Aquest decret és la font més important per a l’estudi del regne antic hittita (~1680-1500 aC).