teletip

teletipo (es), teletype (en)
m

Aparell de telegrafia ràpida, amb impressió simultània, a l’aparell receptor, del missatge transmès.

El transmissor té un teclat mecanogràfic, amb el qual l’operador cursa el text, i un dispositiu que, per a cada signe corresponent a cada tecla, produeix un senyal elèctric; aquest, degudament codificat, és enviat per una línia telefònica. El receptor conté un dispositiu transcriptor que fa que els senyals elèctrics, prèviament descodificats, moguin un dispositiu electromecànic portador dels tipus corresponents a les lletres de l’alfabet, xifres i altres signes, amb un mecanisme inscriptor que escriu sobre una banda de paper de desplaçament uniforme. Els primers usuaris del teletip a gran escala han estat les empreses telegràfiques de servei públic i, principalment, les editores de periòdics.