televisió a la carta

f

Pantalla d’accés als continguts de la televisió a la carta

© YouView

Modalitat televisiva que permet al teleespectador sol·licitar a l’emissora que ofereix el servei un programa concret d’entre els disponibles sense dependre de dates ni horaris prefixats.