televisió per IP

IPTV (en sigla), Internet Protocol Television (en)

f
Electrònica i informàtica
Comunicació

Sistema de distribució de senyals de televisió i vídeo que utilitza connexions de banda ampla sobre el protocol d’internet IP.

És un entorn tancat en què el proveïdor del servei controla tant el suport de la transmissió com els continguts programats i l’accés. Permet la comunicació directa i bidireccional entre proveïdor i usuari final, de manera que l’usuari té accés a serveis com la selecció de continguts a la carta: pot escollir entre un catàleg de continguts i reproduir-ne qualsevol en qualsevol moment. Els continguts són enviats des del servidor del proveïdor a l’usuari de forma individual, de manera que aquest pot pausar, rebobinar o fer avançar la reproducció al seu gust. És habitual en els operadors d’IPTV l’oferta de l’anomenat Triple Play: un paquet de serveis de televisió, telefonia i dades. Un exemple d’aquest model que opera a l’Estat espanyol és la plataforma Imagenio, de Telefónica. Comparant-la amb la televisió convencional, una de les seves característiques és que la publicitat deixa d’interrompre l’emissió de la programació per passar a distribuir-se de manera simultània i continuada.