televisor

televisor (es), television set (en)
m
Electrònica i informàtica
Comunicació

televisor

Receptor de televisió.

Un televisor consta dels elements següents: un selector de canals (VHF) o sintonitzador (UHF), un oscil·lador local, un mesclador, un amplificador de freqüència intermèdia, un detector-separador d’àudio i de vídeo, els amplificadors corresponents d’aquests senyals i el detector de so amb l’amplificador de baixa freqüència. Hi ha, a més, l’alimentació i tot el sistema per a l’exploració de la pantalla: oscil·ladors de línia i de trama, compensador de fase-freqüència, separador de sincronismes, etc, juntament amb els controls d’ajust corresponents.