telomerasa

f
Biologia

Enzim que afegeix seqüències telomèriques d’ADN a l’extrem dels cromosomes eucariotes.

És formada per una proteïna catalítica i una cadena d’ARN, motlle que en dirigeix la síntesi. És activa només en les cèl·lules gametogèniques, a les quals confereix immortalitat replicativa. També pot ésser una mica activa en determinades cèl·lules canceroses, però no és l’origen de la seva capacitat tumoral.