témpores

f
pl
Cristianisme

En la litúrgia romana, celebració penitencial i d’acció de gràcies que consagrava l’inici de les estacions (tempora) de l’any.

Hom les celebra el dimecres, divendres i dissabte (antigament, a la vetlla dominical) de la primera setmana de quaresma, de la setmana de Pentecosta, de la tercera setmana de setembre i de la tercera setmana d’advent. D’inspiració bíblica, foren instituïdes probablement per Calixt I (s III). Des dels temps de Gelasi I (s V) hom hi acostumà a conferir els ordes sagrats la vetlla del diumenge. El nou calendari (1969), sense abolir-les, en deixa la fixació i la manera de celebrar-les a les conferències episcopals de cada lloc.