tenalles

f
pl
Tecnologia

Tenalles

© Fototeca.cat

Alicates, especialment les grosses o les destinades a arrancar claus o a tallar filferro.