tensió

f
Política

Desacord en les relacions entre estats, entre classes socials o entre partits polítics.