tensió

potencial elèctric
f
Electrònica i informàtica

En un camp elèctric, integral de línia del vector intensitat de camp entre dos punts del dit camp a través d’un camí determinat.

Equival a la diferència de potencial entre els dos punts i representa el treball efectuat per una càrrega unitària en traslladar-se d’un punt a l’altre. Hom la representa per U o V; la unitat de mesura és el volt.