tensioactiu

m
adj
Química

Dit del compost orgànic que redueix la tensió superficial de l’aigua o d’una dissolució en ésser-hi dissolt (agent tensioactiu).